קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 50 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 50 שבועותברוך אורן
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 37 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 36 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #