קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #