קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 24 שבועות
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה12 שנים 30 שבועותeran
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #