קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה12 שנים 30 שבועותeran
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 24 שבועות
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #