קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועותeran
שלב תוכן #