קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 24 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה12 שנים 30 שבועותeran
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #