קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 45 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 49 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #