קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 32 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 51 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 51 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 51 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים יום אחד
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature15 שנים יום אחד
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים שבוע אחד
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature15 שנים שבוע אחדשרון אדרי
שלב תוכן #