קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה11 שנים 4 ימיםwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
גרפיקהפתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה10 שנים 14 שבועותwildseed
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה10 שנים 13 שבועותwildseed
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature8 שנים 34 שבועותברוך אורן
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #