קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה13 שנים 34 שבועותwildseed
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה13 שנים 11 שבועותwildseed
שלב תוכן #