קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 44 שבועותwildseed
גרפיקהפתוחnormalמשימה12 שנים 26 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 26 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 26 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 26 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 26 שבועותwildseed
תכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה12 שנים 31 שבועותwildseed
שלב תוכן #