קריאות עבור פיתוח פעילות באשדוד

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
אירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
גאווה בספירפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
הגדרת תפקידהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
הכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
ייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
לפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
מחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug14 שנים 20 שבועות
סדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה15 שנים 20 שבועות
תיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
תיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #