קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 37 שבועותברוך אורן
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #