קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 28 שבועותברוך אורן
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #