קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 37 שבועות
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 37 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #