קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #