קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 46 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 40 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 3 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #