קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 3 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #