קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 33 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #