קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 11 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #