קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #