קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #