קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
שלב תוכן #