קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועותברוך אורן
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 34 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #