קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 3 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #