קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 3 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחדברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #