קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #