קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #