קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #