קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #