קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #