קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 40 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 46 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועותברוך אורן
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #