קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #