קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 28 שבועותברוך אורן
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #