קריאות עבור כדורעף מתחילים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותמייקי
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport12 שנים 29 שבועותברוך אורן
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #