קריאות עבור איושי תפקידי מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 45 שבועות
כתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature15 שנים 5 ימים
שלב תוכן #