קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #