קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועותברוך אורן
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 4 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 44 שבועותsnuki
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 42 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועותברוך אורן
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #