קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #