קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 11 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #