קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 42 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 19 שבועותברוך אורן
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 44 שבועותsnuki
שלב תוכן #