קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 16 שעות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 17 שעותsnuki
שלב תוכן #