קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 18 שעותsnuki
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #