קריאות עבור צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאה

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
להוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
פרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה12 שנים 20 שבועותיוני א
טיולי פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
השתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
ירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
טיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותמייקי
מעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature12 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #