קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 20 שבועותslioz
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #