קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים שבוע אחד
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 44 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature12 שנים 2 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 45 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #