קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים 3 ימים
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 50 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 44 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature13 שנים 2 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #