קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 7 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים שבוע אחד
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועותברוך אורן
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 51 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 48 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 49 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #