קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 20 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 24 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 27 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #