קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים 27 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 52 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועותברוך אורן
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועותדנה פוחיל
שלב תוכן #