קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 37 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 8 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 48 שבועותברוך אורן
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
שלב תוכן #