קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 29 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 33 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature11 שנים 37 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 24 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #