קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 22 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
חול המועד פסחפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 20 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 25 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #