קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 38 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 41 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 35 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 2 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 31 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #