קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 39 שבועותברוך אורן
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 8 שבועותברוך אורן
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 35 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #