קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותמייקי
ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 8 שבועות
מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #