קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותמייקי
ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועותברוך אורן
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 39 שבועות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature9 שנים 2 שעות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 36 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 30 שבועות
מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 26 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport10 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #