קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 14 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועותמייקי
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 7 שבועותמייקי
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 44 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
שלב תוכן #