קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועותמייקי
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 10 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 44 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 20 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #