קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 8 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים שבוע אחדמייקי
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותמייקי
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #