קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 30 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 23 שבועותמייקי
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותמייקי
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature9 שנים 3 שעות
שלב תוכן #