קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 38 שבועות
דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 4 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועותברוך אורן
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #